בריכה פרויקט ליבר ת"א

פרויקט ליבר ת"א - בריכת דיירים