מגדל ספיר רמת גן

מגדל ספיר רמת גן

שנת 2019

עבור קבוצת אביב