בעל העקידה 41 תל אביב

תאור: בניין של 4 יח"ד

עבור: קבוצת רכישה

שנה: בבנייה 2015