בנימין 17 ר"ג

בימים אלה יוצא לשיווק פרויקט היוקרה ברחוב בנימין 17 ברמת גן

הפרויקט כולל 3 יחידות מדהימות

צפי לאיכלוס:  2019

אדריכל: לאון קונס