בנימין 17 ר"ג

בשנת 2020 נמסרו הדירות בפרויקט היוקרה ברחוב בנימין 17 ברמת גן

הפרויקט כולל 3 יחידות מדהימות

אכלוס:  2020

אדריכל: לאון קונס