בריכה לימודית הרצליה

עבור: חברה לפיתוח הרצליה

שנה: 2015